Politica de confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, se aplică în România Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a datelor, cunoscut și sub denumirea de GDPR (General Data Protection Regulation).

ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase acordă o mare importanță transparenței și construirii unei relații puternice și durabile cu partenerii și membrii săi, bazată pe încredere reciprocă. O parte a acestui obiectiv implică protejarea și respectarea vieții private precum și a alegerilor dvs.. Astfel, vă prezentăm în cele ce urmează Politica noastră de Confidențialitate.

Politica de Confidențialitate descrie:

 • Informațiile personale pe care le colectăm și le prelucrăm despre dvs.
 • Cum obținem informațiile personale
 • Cum folosim informațiile personale
 • Care este baza legală conform căreia folosim informațiile personale
 • Cât timp păstrăm informațiile personale
 • Unde sunt stocate informațiile personale
 • Către cine transferăm informațiile personale
 • Cum protejăm informațiile personale
 • Drepturile dvs. referitoare la informațiile personale

I. Ce informații personale colectăm despre dvs.

Conform Regulamentului GDPR, datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terți), diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.


Informațiile personale pe care le colectăm includ:

 • Informații de bază, precum numele și prenumele
 • Informații de contact (inclusiv ale membrilor familiei dacă se solicita acest lucru în formular), adresa de e-mail, numărul de telefon
 • Informații tehnice, precum informații referitoare la vizitele dumneavoastră pe site-ul nostru
 • Informații pe care dvs. le furnizați prin completarea formularului de înscriere («Formular pentru Beneficiar») și formularului de colaborare («Formular pentru Colaborator») sau în vederea participării la evenimente/întâlniri organizate de noi
 • Orice alte informații pe care dvs. le furnizati

 

II. Cum obținem informațiile personale

Colectăm informațiile dvs. în cadrul monitorizării tool-urilor noastre tehnologice, inclusiv site-ul nostru și comunicările via e-mail transmise către și de la ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase.

Colectăm informații despre dvs. când ni le furnizați sau interacționați cu noi direct, spre exemplu prin interacțiunea cu voluntarii noștri sau prin înregistrarea pe site-ul nostru prin completarea formularelor.

Este posibil să colectăm sau să primim informații despre dvs. din alte surse, precum surse disponibile în mod public.

III.Cum folosim informațiile personale

ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase colectează și procesează informații personale despre dvs. printr-o serie de modalități, inclusiv prin folosirea de către dvs. a site-ului nostru, prin completarea formularelor de înscriere/colaborare și/sau prin înscrierea dvs. la evenimentele organizate de noi. Folosim informațiile dvs. personale pentru:

 • îmbunătățirea site-ului nostru, inclusiv monitorizarea folosirii sale
 • a vă furniza informații cerute de către dvs.
 • promovarea activităților/evenimentelor/publicațiilor noastre
 • administrarea relației cu dvs. și a partenerilor noștri
 • îndeplinirea obligațiilor cerute de lege, inclusiv stabilirea, exercitarea și apărarea pretențiilor legale

 

Folosirea site-ului ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase

Facilitățile existente pe site-ul nostru vă invită să ne furnizați date personale, precum cele referitoare la completarea formularului de înscriere («Formular pentru Beneficiar») sau a formularului de colaborare in vederea ocupării unui post de voluntar («Formular pentru Colaborator»). Scopul acestor facilități este transparent la momentul la care furnizați informațiile personale și vom folosi aceste informații exclusiv în scopul declarat.

Site-ul nostru folosește Google Analytics, un mecanism de analiză care urmărește și raportează modalitatea în care site-ul este folosit în vederea îmbunătățirii acestuia. Google Analytics realizează acest lucru prin plasarea în cadrul dispozitivului dvs. a unor fișiere de mici dimensiuni denumite “cookies”. Informațiile colectate de către cookies, precum numărul vizitatorilor pe site, paginile vizitate și durata de timp alocată vizitei site-ului, sunt anonime.

Puteți refuza utilizarea cookies sau vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin selectarea opțiunilor corespunzătoare din cadrul browserului dvs., dar vă rugăm să luați în calcul că acest lucru poate afecta folosința și experiența în cadrul site-ului nostru. Prin continuarea folosirii site-ului nostru fără schimbarea setărilor de confidențialitate, acceptați folosirea cookies de către noi. Pentru informații suplimentare despre cookies, inclusiv despre gestionarea și ștergerea lor, vă rugăm să accesați Politica privind Cookies.

 

Activități/evenimente

Vom colecta și procesa informații personale despre dvs. în legătură cu participarea dvs. la diverse activități/evenimente. Este posibil să transmitem informațiile dvs. partenerilor noștri implicați în organizarea unora asemenea activități/evenimente.

IV.Care sunt criteriile în baza cărora folosim informațiile personale

Folosim informațiile personale având la bază următoarele:

 • în vederea exercitării/protejării unui drept legal
 • în vederea respectării obligațiilor legale
 • consimțământul dvs.

 

V.Cât timp păstrăm informațiile personale

Păstrăm datele dvs. numai perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele. Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dvs., folosim următoarele criterii:

 • în cazul în care ne contactați pentru o întrebare, vom păstra datele dvs. personale pe durata necesară procesării întrebărilor, dar nu mai mult de 3 ani de la ultima corespondență trimisă;
 • în cazul în care completați formularul de înscriere în vedere dobândirii calității de Membru al Asociației («Formular pentru Beneficiar»), păstrăm datele dvs. personale până când solicitați să le ștergem sau după ce vă exprimați dorința de a nu mai deține calitatea de Membru al Asociației. Datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse în termen de maxim 7 zile după exprimarea opțiunii dvs.;
 • în cazul în care completați formularul de colaborare în vederea ocupării unui post de voluntar («Formular pentru Colaborator») păstrăm datele dvs. personale până când solicitați să le ștergem sau după ce vă exprimați dorința de a nu mai deține calitatea de Voluntar al Asociației. Datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse în termen de maxim 7 zile după exprimarea opțiunii dvs.;
 • în cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile, cu excepția situației în care ați efectuat demersurile necesare dezactivării acestora.

În momentul în care nu mai trebuie să folosim datele dvs. personale, acestea sunt eliminate din sistemele și înregistrările noastre sau sunt anonimizate, astfel încât să nu mai puteți fi identificat cu ajutorul acestora.

VI.Unde stocăm informațiile personale

Datele personale colectate sunt stocate în cloud pe serverul Google Forms. Aceste date vor fi stocate și local pe serverul și stațiile de lucru ale ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase până la data exercitării de către dvs. a dreptului de ștergere.

 

VII.Către cine transferăm informațiile personale

Este posibil să transferăm datele dvs. personale către terțe părți verificate în concordanță cu termeni contractuali în vigoare cu astfel de părți, precum:

 • furnizori de servicii, precum specialist IT, consultant juridic, agenții de sondare a opiniei publice;
 • autorități/instanțe judecătorești sau orice alt organism oficial care, în conformitate cu prevederile legii aplicabile în vigoare, solicită către noi, în mod oficial, transmiterea unor asemenea date personale.

ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase folosește site-urile de social media precum Facebook, Twitter și Youtube. În cazul în care folosiți serviciile acestor site-uri, vă recomandăm să analizați politicile lor de confidențialitate pentru a obține detalii necesare referitoare la modul în care aceștia gestionează datele dvs. suplimentare.

 

VIII.Cum protejăm informațiile personale

Ne angajăm să păstrăm datele dvs. personale în siguranță și luăm toate măsurile de precauție rezonabile pentru a face acest lucru. Ne obligăm în mod contractual ca părțile terțe de încredere care vă gestionează datele personale să facă același lucru.

Facem mereu tot ce ne stă în putere pentru a vă proteja datele personale și după ce primim date cu caracter personal, folosim proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat. Deoarece transmiterea informațiilor prin internet nu este complet sigură, nu putem garanta securitatea datelor dvs. transmise pe site-ul nostru. Ca atare, orice transmitere de date este pe propriul dvs. risc.

IX.Drepturile dvs. referitoare la informațiile personale

Drepturile dvs. cu privire la informațiile personale sunt:

 • Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de catre ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase.
 • Dreptul de acces la date – dreptul de a obține de la ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
 • Dreptul la opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în masură în care sunt îndeplinite condițiile legale;
 • Dreptul de a vă adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – dreptul de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Pentru informații suplimentare privind Politica de Confidențialitate ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor la adresa info@asfanu.ro, sau puteți transmite în scris o cerere la adresa sediului nostru, str. Dr. Carol Davila nr. 59, sector 5, București, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Putem actualiza prezenta Politica de Confidențialitate din când în când, în conformitate cu prevederile legale, drept pentru care vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe website-ul nostru.

 

Politica de cookies

Acest site nu foloseste deocamdată cookies. Acestea sunt informații create de site-ul nostru și stocate în computerul dvs. pentru a oferi o experiență mai bogată la navigare.

Cookies nu pot afla informații despre computerul dvs., nu pot accesa fișierele dvs. și nu pot fi citite decât de către site-urile care le-au creat.

Aceste cookies sunt șterse automat de către browser-ul folosit de dvs., sau pot fi șterse manual.

Conform OUG 13/2012, folosind site-ul acesta vă dați acordul de a avea cookies create pe computerul dvs.
Site-ul nostru folosește Google Analytics, un mecanism de analiză care urmărește și raportează modalitatea în care site-ul este folosit în vederea îmbunătățirii acestuia. Google Analytics realizează acest lucru prin plasarea în cadrul dispozitivului dvs. a unor fișiere de mici dimensiuni denumite “cookies”. Informațiile colectate de către cookies, precum numărul vizitatorilor pe site, paginile vizitate și durata de timp alocată vizitei site-ului, sunt anonime.

Puteți refuza utilizarea cookies sau vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin selectarea opțiunilor corespunzătoare din cadrul browserului dvs., dar vă rugăm să luați în calcul că acest lucru poate afecta folosința și experiența în cadrul site-ului nostru. Prin continuarea folosirii site-ului nostru fără schimbarea setărilor de confidențialitate, acceptați folosirea cookies de către noi.

Pentru informații suplimentare privind Politica de Cookies ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor la adresa info@asfanu.ro, sau puteți transmite în scris o cerere la adresa sediului nostru, str. Dr. Carol Davila nr. 59, sector 5, București, în atenția responsabilului cu protecția datelor.